Iga artikli pealkiri eraldi real! Pärast muudatusi kontrolli väljalogituna, kas artikkel on avalik

Tingimused registreermisel:
Kasutaja kohta 1 kasutajakonto! Topeltkontode avastamisel need kustutatakse.

Keelatud on:
1. Segada viki korrapärast tööd (sh vandalism, spämm jms).
2. Postitada roppu või muul moel lastele ebasobilikku sisu.
3. Jagada linke ning postitada teksti reklaamimise eesmärgil.
4. Olla ebaviisakas.
5. Propageerida illegaalset tegevust.
6. Toimetajate, Mängukoopa kasutajate avalik halvustamine, kui on probleem, tuleb võtta ühendust usaldatud toimetaja või kõrgemaga.

Artiklite sisu:
1. Ei tohiks sisaldada kirjavigu.
2. Peaks olema Mängukoopaga seonduv või selle süsteemide kasutamist hõlbustava funktsiooni/võimalust kirjeldav.
3. Peab olema korrektselt vormistatud, kasutades vikisüntaksi.

Teadmiseks:
1. Reeglite vastu eksimisel võib kasutaja vikist tähtajatult blokeerida, blokeeringust vabanemiseks tuleb saata vabas vormis avaldus usaldatud toimetajale või kõrgemale (kuid mitte varem, kui 1 nädal pärast blokeerimist), kes otsustab, kas anda toimetajale uus võimalus või mitte (tuleks meeles pidada, et ta pole kohustatud seda tegema), tõsisemate rikkumiste korral on blokeering üldjuhul igavene.
2. Viki tahtlikul ründamisel/reostamisel võtame seda kui rünnakut Mängukoopale ning karistada võib selle toimepanija saada mõlemal saidil.
3. Kui toimetaja pole mõnda aega kuidagi vikisse panustanud, siis võidakse ta toimetaja privileegidest tähtajatult vabastada. Huvi naasedes tuleb õiguste taastamiseks ühendust võtta usaldatud toimetaja või kõrgemaga, kes esitab vajadusel mõned toimetamisega seotud kontrollküsimused.

Usaldatud toimetajad

Allikas: Mängukoopa Viki
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti

Antud grupp sai loodud eesmärgil asendada vanem-/peatoimetajaid nende eemalolekul. Samuti kasutan gruppi tunnustamaks aktiivseid ning eriti usaldusväärseid toimetajaid.

Usaldatud toimetajad ametis

Kasutajat ei leitud.

Õigused

Usaldatud toimetaja saab lisaks tavatoimetajale:

Toimetajate määramine

Toimetaja õigused anda kasutajale, kellel on:

  • hea õigekirja oskus;
  • oskus häid artikleid koostada ning vajadusel olemasolevaid täiendada;
  • mängukoopas aktiivne konto, mille kasutaja kuuletub reeglitele.

Taotlusi toimetaja positsioonile saad vaadata SIIT.

Toimetaja õiguste andmiseks suundu kasutaja õiguste lehele, sisesta kasutajanimi (tõusutundlik) ning tee linnuke "toimetaja" kasti.

Toimetaja kanda sisse lehele Viki:Kasutajad

Kasutajakontode blokeerimine

(näide 2) Kasutajakonto blokeerimine

Blokeerida tohib kasutajaid, kes on:

  • artikleid pahatahtlikult rikkunud;
  • potentsiaalne neid pahatahtlikult rikkuma;
  • luues oodatust saamatumad (kehv õigekiri, korduv õigest valeks muutmine, mittekuuletumine, lugupidamatus jms);
  • mängukoopas korduvalt reeglite rikkumisega silma jäänud.

Blokeerimiseks suundu kasutaja õiguste lehele, sisesta blokeeritava kasutajanimi (tõusutundlik), lisa linnuke kasti "blokeeritud" ning eemalda linnuke kastist "toimetaja" (näide 2). Blokeeritud kasutajad kanda uue staatusega sisse lehele Viki:Kasutajad

Juhul, kui leiad kunagi, et blokeeritavast võiks asja saada, siis võid vastavalt oma äranägemisele kasutaja blokeeringust vabastada, eemaldades linnukese "blokeeritud" kastist ning taastades linnukese "toimetaja" kasti.

Artiklite kustutamine ja liigutamine

Kustutada tohib artikleid, kui nende loomine on mingil põhjusel ebaõnnestunud.

Kui artikkel sai loodud ebaplaanipärase nime alla, siis võid selle sisu uue nime alla ümber tõsta. Kui liigutatav artikkel oli avalikustatud, tuleks vältimaks linkide lõhkumist maha jätta ka ümbersuunamine.

Lisaks

  • Usaldatud toimetajad saavad avalehe sisu muuta, õigusega seda oma äranägemise järgi täiendada.
  • Usaldatud toimetaja võib küsida vanem/-peatoimetajatelt artiklite avalikustamist. Samuti linkide päisesse kaasamist, kui selleks on mõjuv põhjus (artiklile puudub kategooria). Momendil on jaotused abimaterjalile, moderaatoritele ning muusikale.