Viki:Käsiraamat/Toimetajad

Allikas: Mängukoopa Viki
< Viki:Käsiraamat(Ümber suunatud leheküljelt Toimetamine)
 • Videote toimetamisest lähemalt siin.

Kui sind on valitud toimetajaks, tähendab see seda, et sind on usaldatud artiklite loomises ning muutmises, sa saad lisada pilte (sealjuures uusi versioone nendest) ning lugeda kõiki lehekülgi.

Toimetajad ametis

Artiklite toimetamine

Artikleid toimetades tuleks arvestada vikisüntaksiga ning veenduda, et artiklil oleks hea ülesehitus ning loetavus.

Artikli algatamiseks suundu lehele https://mk.zz.ee/Artikli nimi

Pealkirjad

= 1. astme pealkiri = 
== 2. astme pealkiri ==
=== 3. astme pealkiri ===

jne

1. astme pealkiri e. artikli nimetus, seega pigem mitte kasutada.

2. astme pealkirja eelistada 1. pealkirjana.

Esimese astme pealkiri
Teise astme pealkiri
Kolmanda astme pealkiri

Suur-/väiketäht

Kehtib nii artiklite, linkide kui ka alapealkirjade puhul.

Pealkirjad eesti keeles

Lähemalt siin!

Pealkirjad inglise keeles

Pealkirjad kirjutatakse inglise keeles suurelt v.a side- ning eessõnad, millega pealkiri ei lõpe ega alga ning millest ei moodustu fraas, lähemalt all.

Järgnevad kirjutatakse väikselt (v.a lõpus & alguses):

at, and, a, an, as, 
but, by
for, from,
in, into
on, of, off, or, onto, out, over
nor
the, to
up
with

Eessõnad on suurelt:

 • lõpus ja alguses ehk esimese ja viimase sõnana pealkirjas;
 • olles seotud kahesõnalise fraasiga, näiteks: "Carry On, Take Off, Get By";
Veel 

Beat Up
Blow Out
Break Down
Break Into
Break Up
Bring Up
Call Off
Call On
Call Up
Carry On
Come Back
Come Down
Come On
Come Out
Come Over
Do Over
Fill In
Fill Out
Find Out
Get Along
Get Around
Get By
Get Over
Get Through
Get Up
Give Back
Give Up
Go Along
Go Away
Go On
Go Over
Hand In
Hang Up
Hold On
Keep On
Keep Up
Leave Out
Let Down
Look For
Look Into
Look Like
Look Out
Look Over
Look Up
Make Out
Make Up
Pack Up
Pass Out
Pick Out
Pick Up
Put Away
Put Off
Put On
Put Out
Put Up
Roll Over
Run Into
Run Out
Run Over
Show Up
Take After
Take Back
Take Off
Take On
Take Up
Talk Back
Talk Over
Throw Away
Try On
Turn Down
Turn In
Turn Off
Turn On
Use Up
Wait On

 • eessõnad, mille pikkus ületab 4 tähemärki, näiteks: "Before, Above, Towards".

Tekstistiil

'''Rasvane tekst'''
''Kaldu tekst''
'''''Rasvane & kaldu tekst'''
<u>Allajoonitud tekst</u>
<s>Mahatõmmatud tekst</s>

Eelistatavalt kasutada tekstide vormistamisel lisaks ainult rasvast ning kaldu tekstistiili.

Rasvane tekst
Kaldu tekst
Rasvane & kaldu tekst
Allajoonitud tekst
Mahatõmmatud tekst

Tabelid

{| class="koopatabel" alustab tabeli
|- 1. tabeli rida (esimene on valikuline)
! veeru pealkiri !! teise veeru pealkiri
|- 2. tabeli rida
| tabeli lahter || teine tabeli lahter
|- 3. tabeli rida
| tabeli lahter || teine tabeli lahter
|} lõpetab tabeli
veeru pealkiri teise veeru pealkiri
tabeli lahter teine tabeli lahter
tabeli lahter teine tabeli lahter

Muu vormistus

Tekst katkeva joonega kastikeses
[tühik]tekst, lisab teksti kastikesse 
nagu antud näites (artiklites vältida)
tekst, lisab teksti kastikesse 
nagu antud näites (artiklites vältida)
Taandread
:Tekst lisab taandrea
::Tekst lisab 2 taandrida jne

Eelkõige kasutamiseks arutelulehtedel, artiklite vormistamisel paragrahvide ette taandridu mitte lisada, nende kasutamine on lubatud, kuid teistel eesmärkidel.

Tekst
Tekst
Nimekirjad
*Punkt1
**Alapunkt1
**Alapunkt2
*Punkt2

#Number1
#Number2

jne

 • Punkt1
  • Alapunkt1
  • Alapunkt2
 • Punkt2


 1. Number1
 2. Number2

HTML

HTMLi vältida ning kasutada vikisüntaksi.

Teksti sundimine uuele reale on teostatav, kui lisada kahe teksti vahele 1 tühi rida. Vältida <br> tage.

Pildid

Pildi kaasamiseks artiklitesse tuleb pilt esmalt üles laadida.

Enne üleslaadimist tuleks pildi maht võimalikult väikseks teha, sealjuures kvaliteeti säilitades. Selleks kasutades Gimpi ava tehtud pilt, vajadusel kärbi üleliigne välja ning salvesta (export to) PNG formaadis.

Maksimaalne lubatud pildi suurus on 1 MB, aga võimaluse korral teha võimalikult väiksemahuline.

Tähelepanu! Pilte on lubatud üles laadida vaid artiklites kasutamiseks.

Pildi kaasamine artiklisse

Pildi kuvamine andmetega (failinimi | pisipildi laius pikslites | pisipilt | kas kuvatakse paremal või vasemal | kirjeldav tekst)

[[File:Pildinimi.png|275px|thumb|left|kirjeldus]]

Vormistamisel tuleks kokkuleppeliselt kasutada 275px pisipildi laiusena, kus vähegi võimalik. See annab artiklitele kvaliteedi, kui kasutada konkreetseid vormistusreegleid.

kirjeldus

Lingid

[[Artikli nimi]] siselink
[[Artikli nimi|teise nimega]] siselink

http://mangukoobas.delfi.ee välislink
[http://mangukoobas.delfi.ee teise nimega] välislink

Avaleht siselink

teise nimega siselink

http://mangukoobas.delfi.ee välislink

teise nimega välislink